ruse/по-русски

Amkonfeso N797

Oni scias, ke la Ter' ne samformas kun valizo, sed estas ronda kaj konstante rotacias. Tage la Ter' turnigas nian globflankon al Suno, kaj vespere forturnas nin al steloj.

La steloj - ili ankaŭ estas sunoj, nur tre malproksimaj. Ni ŝatas rigardi la stelojn kaj opinias, ke ili estas romantikaj.

Kelkaj el ni manprenas teleskopojn kaj scias, kiaj diversaj estadas tiuj foraj sunoj, kaj ke iuj eĉ havas proprajn planedojn, kaj ke distanco ĝis la steloj estas longega. Tiom longega, ke oni nomas revantajn ilin atingi homojn "frenezuloj".

Samtempe niaj tomatoj kaj melongenoj maturiĝas ne pro radioj de Taŭ de Baleno, kaj ne trompa flagro de Alfa de Centaŭro kolorigas je agrabla bruno haŭton de niaj amikinoj. Nefidelaj kaj sendankaj laŭ nia naturo, ni sorĉite rigardas forajn frostajn stelojn, kvankam ĉio, kion ni havas, devigas nin al tiel proksima kaj varma Suno.

Se mi dirus nun, ke neniam plu mi rigardos la stelojn, mi aroge trompus. Ĉu vere necesas tiuj ĵurpromesoj?! Sunjo, vi ja bone scias, ke mi amas nur sole vin.

Via Slavik


Как известно, Земля не имеет форму чемодана - она круглая и постоянно вращается вокруг своей оси. Днëм Земля поворачивается нашей стороной к Солнцу, а вечером отворачивается нами к звëздам.

Звëзды - они тоже солнца, только очень далëкие. Мы любим смотреть на звëзды и считаем, что они романтичны. Некоторые из нас берутся за телескопы и знают, какие разные бывают эти далëкие солнца, и что у некоторых тоже есть свои планеты, и что до звëзд очень далеко. Так далеко, что людей, мечтающих до них добраться, называют безумцами.

Между тем, наши помидоры и баклажаны вызревают не в лучах Тау Кита, и не обманчивое мерцание Альфа Центавра придаëт коже наших подруг столь приятный ровно-коричневый оттенок. Изменчивые и неблагодарные по своей природе, мы зачаровано смотрим на далëкие холодные звëзды, хотя обязаны всем, что имеем, такому близкому и тëплому Солнцу.

Если я сейчас скажу, что никогда больше не буду смотреть на звëзды, я бессовестно совру. Да и к чему ненужные зароки?! Ведь ты же знаешь, Солнышко, что я люблю только тебя одну.

Твой Славик

Reen al la cxefa pagxo